Něco o nás

Naše společnost ELPIS s.r.o. odkoupila v roce 1995 Ochrannou značku a know-how Pohřebního ústavu MANGL, který byl založen v roce 1990  v Praze, mimo jiné byl specialista na repatriační služby. Naše společnost ho od roku 1995 provozuje pod názvem Pohřební repatriační ústav ELPIS  v hl. m. Praze. Jsme specialisté na repatriační služby, od roku 1990 jsme provedli stovky repatriací pro soukromé osoby, firmy, pojišťovny a státní instituce v České republice a ostatních zemí EU i mimo ně. Repatriace provádíme diskrétně, na vysoké etické a společenské úrovni, s vyzrálou dlouholetou cenovou politikou. Naše smuteční služby jsou oceněny pevným ceníkem repatriačních a pohřebních služeb. Zákazníkovi vždy předkládáme pevné ceny našich služeb a zboží. Pro pojišťovny pracujeme pouze na základě hotovostní platby nebo krycího dopisu. Výjimkou jsou ovšem ostatní přefakturované služby a zboží dalších dodavatelů, které nemůžeme v žádném případě ovlivnit, a neručíme za ně. Pro repatriace máme dvě velkokapacitní vozidla a pro AIR CARGO nejčastěji využíváme ČSA, Lufthansu, British Airways a další ověřené letecké společnosti. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
 
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

 Naše kanceláře na www.krematorium.cz

Bezplatná infolinka v pracovní době:    Po-Pá 8:00 - 16:30

800 100 359

Po pracovní době: 602 200 700 NON-STOP