Repatriační služby

 • repatriace je uskutečňována speciálními pohřebními vozy Mercedes-Benz, Ford Transit a speciálním chladícím vozidlem VW LT35, nebo letecky
 • v případě letecké repatriace můžeme zařídít pozůstalým možnost stejného letu včetně zajištění letenek
 • dle platných právních nařízení příslušné země obstaráme odpovídající rakev a zinkovou vložku s hygienickým filtrem
 • repatriace se objednává na telefonních číslech: +420 602 200 700 nebo mailem repatriace@elpis.cz, kanceláře na www.krematorium.cz
 • před objednáním repatriace předložíme obě cenové varianty (pohřebním autem a letecky), nabídneme ekonomicky výhodnější ceny
 • vyřídíme pas zemřelého - povolení hygienika, celní formality, jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a repatriační letenku, případně letenku pro pozůstalé jako doprovod zemřelého
 • hovoříme německy, anglicky, rusky, italsky, polsky a ukrajinsky, pro ostatní jazyky používáme on-line nebo osobní překladatelský servis
 • součástí těchto služeb může být zajištění smutečního obřadu v kterémkoli místě v ČR, výstav zemřelého, kremace, funerální náboženské zvyklosti, zaslání urny do místa určení a ostatní funerální služby dle požadavku objednavatele
 • v případě požadavku zajistíme provedení balzamace a thanatopraxe - konzervace zemřelé osoby
 • do doby repatriace ukládáme zemřelé ve vlastních chladících zařízeních
 • pohřební a repatriační ústav ELPIS v hl. m. Praze spolupracuje také s pojišťovnami a asistenčními službami na základě krycího dopisu. Dlouhodobě se specializujeme na klienty bez pojištění